V týždni aktivít Centier voľného času TAKTIC sme 31. mája 2017 zorganizovali celodenný výlet do najväčšieho vodného areálu zábavy a relaxu na Slovensku. Nezabudnuteľné zážitky si odnieslo 58 účastníkov výletu, ktorí si užívali v 14- tich bazénoch, so zdraviu prospešnou termálnou vodou, a s množstvom vodných atrakcií. Týmto podujatím sme zavŕšili krúžkovú činnosť plaveckých záujmových útvarov pri Centre voľného času v Starej Ľubovni.
PhDr. Alena Hriňáková