Dňa 29. 11. 2017 sa v Centre voľného času konal už 10. ročník olympiády zo SJ a L. Do súťaže sa zapojilo 9 škôl z nášho okresu. Svoju jazykovú zdatnosť si žiaci mohli porovnať v teste, ktorý bol zameraný na čítanie s porozumením. Neoddeliteľnou súčasťou úloh bol aj vlastný text zameraný na reklamu krás Slovenska, ako aj ústny prejav o zážitkoch z dovolenky v Tatrách.