ŠTARTUJEME – pod týmto názvom sme otvorili dňa 25.9.2017 brány Centra voľného času pre 580 záujemcov, ktorí chcú svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti a talent rozvíjať v 20 záujmových útvaroch a v 9 kluboch. Podujatie sa konalo v Kine Tatra. V prezentácii sa mohli členovia ZÚ oboznámiť s pestrou činnosťou Centra voľného času v oblasti pravidelnej, príležitostnej, letnej, ale aj neformálnej činnosti. Hosťami podujatia boli Sokoliari majstra Vagana a neformálna mládežnícka skupina s hrou na bongo. Členovia záujmových útvarov, ktorí odovzdali vzdelávacie poukazy do Centra voľného času postúpili do zlosovania o 10 cien. Šťastena sa tentokrát usmiala na týchto výhercov: Zuzana Jankurová, Matúš Hriňa, Jozef Repka, Matúš Ondrejíčka, Ema Repková, Filip Patrik Šalamon, Klaudia Doničová, Marko Hirka, Roland Urban a Dávid Droppa. /PhDr. Alena Hriňáková/