Technická olympiáda sa konala na základnej škole Komenského v Starej Ľubovni. Do súťaže sa zapojilo 8 škôl z nášho okresu. Súťažiaci si zmerali svoje vedomosti v teste, ale aj zručnosti pri výrobe kŕmidla pre vtáčikov a poličky z dreva. Aj keď to bolo náročné, žiaci úspešne zvládli tieto úlohy.