Mrazivé slnečné dopoludnie 15.11.2017 sa nieslo v ľudovom speve malých, veľkých spevákov, ktorých sme privítali na speváckej súťaži Vŕbová píšťalka. Teší nás účasť speváčikov aj keď nie až tak hojná, no o to viac talentovanejšia v oboch kategóriách. Vŕbová píšťalka sa stala nositeľom a uchovávateľom ľudových piesní v autentickej podobe nielen s doprovodom. Porota v zložením Viera Filičková, Alena Zreľaková a Jana Jendrichovská hodnotila v 1. kategórií 9 spevákov a v 2. kategórii 6 spevákov. Svojimi výkonmi presvedčili súťažiaci porotu o svojom zanietení v ľudových tradíciám. Mali sme možnosť vidieť veselé tváre v nádherných krojoch, ktoré reprezentovali bohatstvo našej ľudovej kultúry. Rozhodovanie bolo naozaj ťažké. Hodnotil sa komplexný výraz súťažiaceho, kde mnohokrát rozhodovali detaily. Veríme, že aj do budúcnosti budú speváčikovia napredovať vo svojich výkonoch a tešiť svojím spevom publikum.
Výsledky súťaže:

l. kategória
1. miesto: Sarah Norková (ZŠ Plaveč)
2. miesto: Lívia Gomoľaková (ZŠ Čirč), Katarína Filičková (ŽŠ Komenského, SĽ)
3. miesto: Denis Zamiška (ZŠ Kolačkov), Milan Vaško (ZŠ Veľký Lipník)

Il. kategória
1.miesto: Liana Hutníková (ZŠ Kamienka)
2. miesto: Katarína Selepová (ZŠ Komenského SĽ)
3. miesto: Marika Krompaščíková (ZŠ Orlov), Ema Hlinková (ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SĽ)