Do speváckej súťaže regionálnych ľudových piesní sa zapojilo 24 spevákov z nášho okresu. Odborná porota konštatovala veľmi dobrú úroveň. Všetci súťažiaci boli doprevádzaní hudobným doprovodom a súčasne všetci súťažiaci vystúpili v nádherných krojoch. Všetci sme si užili folklórny sviatok na ľudovú nôtu. Mgr. Veronika Pacoltová

Výsledky súťaže

l. kategória

1. miesto: Veronika Kanciánová (ZŠ Komenského SL)

2. miesto: Janka Markovičová (ZŠ Komenského SL)

3. miesto: Mária Špirková ZŠ Kamienka)

Il. kategória

1.miesto: Liana Hutníková (ZŠ Kamienka)

2. miesto: Sofia Filičková (ZŠ Komenského SL)

3. miesto: Marika Krompaščíková (ZŠ Orlov)