Pri príležitosti Dňa detí sme v týždni aktivít centier voľného času TAKTIC pripravili pre deti mestských škôl 1. júna 2017 Deň detí s Kauflandom. Svoju šikovnosť, obratnosť, zručnosť, tanečné schopnosti si mohlo 300 deti overiť v ôsmich súťažných disciplínach. Deti si mali možnosť dať namaľovať tvár, či vyskúšať si výtvarné zručnosti kreslením na asfalt. Za odmenu ich čakala sladká zmrzlina, ale aj nákup v kauflandskom bazáre, samozrejme bez platidiel.
PhDr. Alena Hriňáková