Centrum voľného času
Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 52 43 215 04
e-mail: cvc@cvc.sk
www.cvc.sk

Riaditeľka

PhDr. Marta Hanečáková PhD.
tel. zamestnanie: +421 52 43 215 04
e-mail: cvc@cvc.sk

Oblasť turistiky a branných športov

Alena Hriňáková PhDr.
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: info@cvc.sk

Oblasť jazykov a medzinárodnej spolupráce

Paulína Vitovičová
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: info@cvc.sk

Oblasť pedagogiky voľného času

Jolana Sarnecká
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: info@cvc.sk

Oblasť telesnej výchovy a športu

Mgr. Peter Martinek
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: info@cvc.sk

Oblasť kultúry a umenia

Miroslava Movsisyan
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: info@cvc.sk

Oblasť prírodných vied

Mgr. Veronika Pacoltová
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: info@cvc.sk

Oblasť vedy a techniky

Pavel Mrug
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: pavelmrug@gmail.com

Poloha Centra voľného času v Starej Ľubovni


Zväčšiť mapu