• Lampiónový sprievod

  31.10.2018
  Zodpovedná osoba: Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa
  spoločenské Mesto Stará Ľubovňa
 • Vŕbová píšťalka

  14.11.2018
  Zodpovedná osoba: Bc. Pavla Bačinská, CVČ Stará Ľubovňa
  kultúra Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • Majstrovstvá okresu v bleskovom šachu

  21.11.2018
  Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
  šport Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • KILO

  26.11.2018 - 4.12.2018
  Zodpovedná osoba: PhDr. Marta Hanečáková, PhD., CVČ Stará Ľubovňa a MPSL
  charita Mesto Stará Ľubovňa
 • Deň s Mikulášom

  5.12.2018
  Zodpovedná osoba: Paulína Vitovičová, Veronika Pacoltová, CVČ Stará Ľubovňa
  zábava Námestie Generála Štefánika /pri pošte/
 • Stretnutie s Mikulášom v lesoparku

  8.12.2018
  Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
  zábava
 • Vianočné aranžovanie

  11.12.2018
  Zodpovedná osoba: Jolana Sarnecká, CVČ Stará Ľubovňa
  kultúra Galéria Provinčný dom v Starej Ľubovni
 • Vianoce pre radosť

  15.12.2018
  Zodpovedná osoba: Mgr. Veronika Pacoltová, CVČ Stará Ľubovňa
  kultúra Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • Predvianočný šachový turnaj O kráľa šachu

  19.12.2018
  Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
  šport Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • Súhvezdie umenia

  27.12.2018 - 25.1.2019
  Zodpovedná osoba: Bc. Pavla Bačinská, CVČ Stará Ľubovňa
  kultúra Galéria Provinčný dom v Starej Ľubovni
 • Detský Silvester s ohňostrojom

  31.12.2018
  Zodpovedná osoba: Pavel Mrug, CVČ Stará Ľubovňa
  zábava Námestie Generála Štefánika /pri pošte/