Mladí ľudia - 11 družstiev mali možnosť vyskúšať si svoje vedomosti, zručnosti, fyzickú silu i odvahu a šťastie v trinástich disciplínach v súťaži Kľúč od pevnosti, ktorej v tomto roku už sa uskutočnil už XXIII. ročník. Súťaž prebiehala v meste a priamo na Hrade Ľubovňa. Na každom stanovišti za splnenie úlohy družstvo získalo kľúč s indíciou, podľa ktorých mohli súťažiaci v závere vylúštiť heslo. Družstvá si zmerali sily v týchto disciplínach: 9. 6. 2017 Odpoludňajšia hra v meste – úlohu družstiev bolo vyhľadať tajných agentov na základe indície. Aby získali svoj prvý kľúč museli z latinského textu vylúštiť zašifrovanú úlohu. 10. 6. 2017 disciplíny na hrade: Pavučina, Omar a Fatima, Architekt, Karavána, Palisady, Studňa, Živý koberec, Hradné perly, Permoník, Historický trojboj, Otec Furat a Zvon.