V rámci týždňa aktivít TAKTIC sa uskutočnilo v týždni od 23. mája do 26. mája...