K stiahnutiu

Záujmové útvary a kluby v školskom roku 2018/2019

 Por. číslo  Názov záujmového útvaru  Veková skupina  poplatok
       
 1. Fit dance  4.-9. ročník ZŠ  15 € ročne 
 2. Mini fit dance 2x týždenne  predškoláci MŠ 1.-3. roč. ZŠ 30 € ročne 
  3.  Tanečná príprava – moderný tanec  samostatne pre MŠ  10 € ročne 
 4. Tanečná príprava – ľudový tanec  samostatne pre MŠ  10 € ročne 
 5. Ľudový tanec 2x týždenne   1.-4. ročník ZŠ, 5.-9.roč. ZŠ  30 € ročne
 6. Roztlieskavačky  2.-5. ročník ZŠ   15 € ročne
 7. Tvorivé dielne – z každého rožka troška    5.-9. ročník ZŠ  10 € ročne
 8. Tvorivé dielne – výtvarná oblasť ZŠ, SŠ 10 € ročne 
 9. Malá škola varenia a pečenia 3.-7. ročník ZŠ

15 € ročne 

 10.  Sokoliarstvo a príroda  ZŠ, SŠ   10 € ročne
 11. Rybársky krúžok   ZŠ, SŠ 10 € ročne 
 12. Kynologický krúžok   ZŠ, SŠ 10 € ročne 
 13. Cykloturistika   ZŠ, SŠ 15 € ročne
 14. Vodácka turistika   ZŠ, SŠ  15 € ročne 
 15. Športový mix  ZŠ, SŠ  20 € ročne 
 16.  Pátrači   ZŠ 10 € ročne 
 17. Malí výskumníci  3.-6. ročník ZŠ   10 € ročne
 18. Malá škola šachu  ZŠ, SŠ   20 € ročne
19. Počítač pre každého 1.-9. ročník ZŠ 15 € ročne
20. Plávanie pre začiatočníkov  ZŠ 10 € ročne
21. Plávanie pre pokročilých   ZŠ, SŠ 10 € ročne 
22. Jazyková príprava – anglický jazyk 30 € ročne
       
 Por. číslo Názov klubu  Veková skupina   poplatok
       
1. Klub piatakov 5. ročník ZŠ 5 € ročne
2. Klub mamičiek deti a dospelí 10 € ročne
3. Tanečný klub Port des bras a Latino SŠ a dospelí 10 €
 4. Klub mladých výtvarníkov  SŠ, VŠ, mladí pracujúci  5 € ročne 
 5. Klub mládeže a dobrovoľníkov  SŠ, VŠ, mladí nezamestnaní  0 € ročne 
 6. Filmový klub  ZŠ, SŠ,VŠ, dospelí a seniori  5 € ročne 
 7. Klub spoločenskej výchovy, základy spoločenských tancov  ZŠ  10 € ročne 
 8. Klub ľudových tancov  študenti, dospelí a seniori  20 € polročne 
 9. Klub pre seniorov – počítačové zručnosti   seniori 0 € ročne 
10. Klub hry na jambee ZŠ, SŠ 10 € ročne
11. Klub hry na gitare ZŠ, SŠ 10 € ročne
12. Klub anglického a nemeckého jazyka ZŠ, SŠ, dospelí 10 € ročne
13.  Fotografický klub  ZŠ, SŠ, dospelí  10 € ročne
       

 

 

Zápis priebežne v Centre voľného času Stará Ľubovňa od 28.8. do 25.9.2018, denne 8:00 - 17:00 hod. Činnosť krúžkov a klubov začína od 25.09.2018 a končí 31.05.2019. Záujmový útvar sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov. Prihlásiť sa na činnosť môžete vyplnením žiadosti o prijatie, ktorá sa nachádza na stránke CVČ alebo priamo v CVČ. Členom CVČ (krúžku, klubu) sa účastník stáva po zaplatení poplatku. Poplatok môže byť znížený alebo odpustený, ak zákonný zástupca neplnoletého člena krúžku o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi na základe § 116 ods. 8 Zákona č. 245/2008 Z.z.

UPOZORNENIE : Členovia krúžkov/klubov s trvalým pobytom mimo Starú Ľubovňu hradia členský poplatok + príspevok na základe VZN č.52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy školského zariadenia zo dňa 28.1.2010 doplnené uznesením č.737 MsZ č.XXX/2017 zo dňa 14.12.2017.

Informácie: www.cvc.sk, telefón: 052 43 229 91, 052 43 215 04, e-mail: info@cvc.sk